Feeds:
Posts
Comments

Welcome to this Blog!

Welcome to our classroom’s blog.

Here, you will find a weekly plan of the lessons that will be carried out in class, information about outings and events, useful links, videos, photos and much more. I hope that this blog will be used by pupils and parents alike,  so that together we will improve our communication and make it an interactive blog.

Il-Proġett tal-Istudju Soċjali għandu valur ta’ 20% mill-marka tal-eżami annwali. Dan irid jingħata lill-għalliema f’waħda minn dawn id-dati: fl- 24, 25, 28, 29 jew 30 t’April.

Kull student irid jippreżenta l-proġett tiegħu quddiem il-klassi billi juri x’għamel u jwieġeb xi mistoqsijiet relatati mat-topik (show & tell ta’ 5 minuti). Id-data ta’ meta hi mistennija din il-preżentazzjoni se tingħata nhar il-Ħamis 24 t’April, biex l-istudenti jkollhom ċans iħejju ruħhom għaliha.

It-Titli:

Ir-Raħal fejn Noqgħod – Juliet Bonello, Angelica Dimech, Kristyl Farrugia, Lee Sammut, Michela Mallia, Hailey Grima, Shylon Mifsud u Yousra El Migrab

Iċ-Ċittadella – Laura Xuereb, Shania Cassar u Tristan Micallef

Il-Ġrajja ta’ Monroy – Miguel Scicluna

Il-Logħob Olimpiku – Marlena Abela, Francesca Micallef, Darian Galea u Maria Frendo

Id-Deżert- Zven Camilleri

Terremot li ġara – Jake Zahra

Intervista ma’ Sajjied – Sheldon Agius

Il-proġett għandu jkun f’forma miktuba fuq A4 project book minn 250 sa 400 kelma bl-istampi, tpinġijiet jew ritratti u jkun fih mhux aktar minn 2o paġna.

Jista’ jsir ukoll f’forma elettronika bħal Powerpoint, Photostory, Photosynth, Storybird, eċċ. Min se jippreżenta x-xogħol b’mod elettroniku huwa mħeġġeġ juża font 50 jew akbar, possibilment Comic Sans jew Century Gothic.

Importanti li r-riċerka tkun maqluba fi kliem it-tfal u mhux ikkupjata direttament minn xi noti jew sorsi oħrajn.

Manners-make-the-man-print-Etsy

manners

Manners

Happy Easter

Happy Easter

https://www.youtube.com/watch?v=Y9LMs7w3wvQ

 

Our Lady of Sorrows

Health is Wealth

Health is Wealth

Health is Wealth 1

Health is Wealth 2

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 26 other followers