Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2014

Ħelu Bambin

Ċkejken Messija, hawn huwa l-Milied,
TwelideK f’did-dinja, li twarrbek hi trid.
Ejja u ara O bniedem, b’Sinjal
Kif l-Anġli dlonk ħabbru skont KelmteK Mulej:

Ġużeppi u Marija mar-Rgħajja qimuH,
Il-Maġi sabuH,
Tarbija f’maxtura: “Bambino Gesù” (S. Lq 2,16)
Ġesù Bambin!

Rit: Ħelu Bambin
B’qalbi kollha nfaħħreK
F’kull żmien u f’kull Milied
Ħelu Bambin
Veru jiena nħobboK
Ġesù Bambin.

Dal-Milied kollu hu Tiegħek Bambin,
GħaliK huwa dan l-istaġun ta’ barkiet,
Qatt żgur mingħajrek ma jkollna Milied,
Ta’ Hena, ta’ Paċi u Ġid tas-smewwiet.

Il-Verb ta’ Alla twieled (S. Ġw 1,14), għalija u għalik,
Ejjew nadurawH,
U Hu għammar fostna,
għalhekk b’twemmin kbir niċċelebrawH!

Rit: Ħelu Bambin……

B’dil-għanja ħelwa tal-Milied,
Bl-ilwien ta’ dat-tiżjin fl-ibliet,
Bil-Presepji u Knejjes sbieħ,
Ngħolluk b’ġieh
O Mulej

Rit: Ħelu Bambin….

Advertisements

Read Full Post »

George’s Grandma is a grizzly, grumpy, selfish old woman with pale brown teeth and a small puckered up mouth like a dog’s bottom. Four times a day she takes a large spoonful of medicine, but it doesn’t seem to do her any good. She’s always just as poisonous after she’s taken it as she was before. When George is left to look after her one morning, it’s just the chance he needs . . .

I am sure that this blurb has tickled your fancy. Go ahead…read it! It is very exciting!

Read Full Post »

English Show & Tell

This is the date on which you are to speak to your classmates about a particular subject/object/toy/book that interests you for 5 minutes:

Thursday 11th December – Jessica, Rhys, Shania & Sarah

Friday 12th December – Kelsey, Amber & Jael

Monday 15th December – Jake, Neil, Nicole G. , Emerson S. & Francesca

Tuesday 16th December – Haydon, Samuel, Nicole F. & Scion

Wednesday 17th December – Alex, Mason, Nathan & Matthias

Read Full Post »

Iċ-Ċittadella – Il-Belt Antika Għawdxija  (Samuel u Matthias)

L-Imdina – Belt Antika Maltija (Neil, Jael, Kelsey, Sarah, Scion, Nicole G. Amber u Francesca)

Mawra saċ-Ċentru tal-Akkwakultura f’Marsaxlokk (Jake, Nathan, Haydon u Mason)

Għalfejn jiġu t-Turisti? ( Shania u Jessica)

Il-Festi Nazzjonali (Rhys, Alex u Nicole F.)

Kif nistgħu nħajru iktar turisti jżuru l-gżejjer Maltin (Emerson S.)

Read Full Post »

Xbajt tuża l-istess dekorazzjonijiet għall-Milied?

Tixtieq tixtri tiżjin oriġinali u tkun l-għira ta’ kulħadd?

Mela aqbeż qabża sal-ħanut tagħna ‘Milied tal-Ħolm’, li jinsab faċċata tal-knisja tas-Siġġiewi. Issibilna bambini, presepji, siġar ta’ kull daqs, żerriegħa tal-ġulbiena, ponsjetti ta’ kull kulur, dwal u dak kollu li għandu x’jaqsam mal-Milied. Ma’ kull 50 ewro li tonfoq, nagħtuk skont ta’ 20% għax-xirja ta’ wara. Mela fittex ejja jew ċempel fuq 21463752. Fittxuna fuq Facebook u agħmlulna ‘like’.

Milied tal-Ħolm

Miktub bi sforz kollettiv mill-klassi 5.2

Read Full Post »