Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2015

Kliem ix-xiħ…

Advertisements

Read Full Post »

Sick as a dog

If you feel as sick as a dog, then you are very ill.

Read Full Post »

Kliem ix-xiħ…

Read Full Post »

Let’s measure…

 

Length (2)

Length (3)

Length (4)

Length (5)

Length (1)

Read Full Post »

Ilbieraħ sebħet ġurnata sabiħa, għalhekk jiena mort il-bandli fil-ħamsa u nofs ta’ waranofsinhar.

X’ħin kont qiegħda nitbandal ġie tifel ta’erba’ snin fuq il-bandla tal-kbar. Ma kellix ċans nieqaf. F’daqqa waħda, huwa waqa’ u ħabat rasu mal-art. Dak il-ħin, il-ħin donnu waqaf u jiena ksaħt. Smajt lil xi ħadd iweżaq u x’ħin ħarist ‘l isfel,  rajt lil ommu jagħtiha ħass ħażin.

Dakinhar l-iskola kienet ġiet l-għalliema tal-‘health and safety’ u hi kienet qaltilna biex meta jiġri xi ħaġa hekk, inċemplu l-ambulanza. F’radda ta’ salib ċempilt fuq in-numru 112. X’ħin ħarist lejn it-tifel, imsarni niżlu f’saqajja. Wara ftit ħin bdejt nisma’ l-ambulanza li malajr waslet u ħadet lit-tifel u lil ommu l-emerġenza għax kellha xokk kbir fuqha.

Dak il-ħin jiena tlaqt ‘l hemm għax ma flaħtx nara iktar demm quddiemi. Wara siegħa u nofs kien hemm l-aħbarijiet u ssemma’ dak l-inċident li rajt b’għajnejja stess. Sfortunatament it-tifel miet. Jiena ma stajtx nemmen lil widnejja.

Xejn ma ħadt gost bl-aħbar li smajt, imma sfortunatament ma stajt nagħmel xejn. Ħassejt qalbi tingħafas għal dak li kien ġara.

Katrisse Agius

Read Full Post »

    Let me tell you about my favourite classmate.  His name is Kyle and his surname is Borg.  He is nine years old.  His date of birth is the 28th of March.

    He lives in Siggiewi in a medium-sized house in Guzeppi Busuttil Street.  His hair is blonde.  He is as fair as a rose and has green eyes and fair skin. Kyle is thin, tall and handsome.  He is gentle, intelligent, friendly and kind-hearted.  Without any doubt, he is helpful and very hard-working.  My friend’s favourite foods are rice, meat and chips.  His favourite drinks are water and soft drinks and his favourite subject is Maths.

     I like Kyle mostly because he is very hard-working.  We see each other everyday since the day we met at school in year 3.  The common wishes that we have are that we will become rich and we’d like to keep seeing each other when we grow up. 

    Kyle is a true friend.  As the saying goes, a faithful friend is better than gold.  We are like two peas in a pod!

Kyle

Jean Pierre Mifsud

Read Full Post »

     My best friend is Keira. On the twenty-second of October she is going to turn nine! She lives in Siġġiewi and we attend the same school. She has a sibling whose name is Kayla. Kayla is four years old.

     Keira has chestnut hair and almond-shaped eyes. She has a fringe too. Keira is petite and she is always in a good mood. She is very organised and slim. Keira has beautiful olive skin and she is very pretty. My friend’s character is very beautiful because she is faithful and extremely kind-hearted. She is very intelligent but sometimes she is shy. Her favourite food is pasta and her favourite drink is coke, just like me! Keira’s favourite subjects are Maths and English. In fact she gets very high marks in these subjects! She is not a fair-weather friend!

     We meet at school, but often she comes over to my house and sometimes we meet at the hair salon. When she grows up she would like to be healthy, rich and wants to become a teacher. She’ll make a good teacher as she is a very caring person. Keira and I are like two peas in a pod.

Katrisse Agius

Read Full Post »

Older Posts »