Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2016

Happy Summer Holidays

Enjoy your holidays

Advertisements

Read Full Post »

…in these two we are composed…

…in these two we are quite silly…

IMG_20160621_114627

…and in the last one, we are showing you that at our age, we still know how to make a terrible mess 🙂

 


Read Full Post »

1. Take away 202 from 650.

2. Which of these numbers is the largest: 1.02, 1.2 or 1.002?

3. Change 0.75 into a fraction.

4. Write 12 o’ clock noon in digital form. Use am or pm.

5. What is the area of a square with sides 7cm?

6. Which of these numbers is not divisible by 2: 298, 157 or 144?

7. Three children share 44 sweets. How many are left over?

8. How many seconds are there in 2 minutes 25 seconds?

9. How many degrees in half a turn?

10. Jemma started cleaning at half past six. She finished at quarter past ten. How long did it take her to finish? (Write your answer in hours and minutes)

11. Tristan has 225 stickers and Darian has 33 more. How many does Darian have?

12. The length of a swimming pool is 10m. Its area is 80 metres squared. Find its breadth.

13. Marlena wants to buy a fitted carpet for a room that measures 4m by 3m. What measurement of carpet does she need?

14. How many grams in 75 and a half kilograms?

15.  Kristyl drew an isosceles triangle. How many equal sides does Kristyl’s triangle have?

16. A school bag full of books weighs 6kg 350g. The school bag weighs 865g.  Find the weight of the books.

17. I think of a number. I divide it by 3 and the answer I get is 186. What is the number?

18. A cup holds 200ml of water. How many cups can be filled from 2 litres of water?

19. From a ribbon which was 168cm, Sylvia cut three fourths of a metre. What length of ribbon is left?

20. One litre of milk costs 82c. Find the cost of 8 and a half litres.

 

Read Full Post »

Mouth-watering

….delicious, scrumptious, appetising!

mouth-watering

Read Full Post »

  Ġewwa r-raħal tiegħi niċċelebraw żewġ festi b’kollox, it-tnejn iddedikati lill-Madonna. Il-festa li tiċċelebra l-familja tiegħi hi l-festa ta’ Santa Marija.

  Il-festa tibda fit-tletin ta’ Lulju, il-ġurnata li tissejjaħ il-kwindiċina. Din il-ġurnata tikkonsisti f’ċelebrazzjonijiet tal-knisja fejn isir il- ħruġ tal-vara min-niċċa u lejla Maltija faċċata tal-każin. Il-festa tkompli fit-tmienja t’Awwissu bil- ħruġ tal-vara mill-knisja u wara jsir marċ brijuż li ż-żgħażagħ ikunu ħerqanin għalih. L-istess isir fil-ħdax, tnax u tlettax t’ Awwissu. Fit-tlettax t’Awwissu jsir marċ brijuż imma aktar popolari mill-oħrajn għax dan ikun l-aħħar marċ quddiem il-każin tal- Madonna tal- Ġilju. Aktar tard, quddiem il-każin, ikun hemm spettaklu bil-mużika u logħob tan-nar. Lejlet il-festa jkun hemm il-logħob tan-nar tal-ajru kif ukoll tal-art.

  Fil-ħmistax t’ Awwissu, ikun hemm il-marċ brijuż tradizzjonali ta’ nofsinhar u aktar tard filgħaxija, issir purċissjoni bil-vara ta’ Santa Marija. Fil-ħmistax t’Awwissu wara li l-vara ta’ Santa Marija tkun reġgħet sabet ruħha fuq il-bradella, issir quddiesa għan-nies tal- għaqda tal-armar, tal-għaqda tan-nar tal-ajru kif ukoll għall-għaqda tan-nar tal-art biex jirringrazzjaw lill-Madonna tal-festa sabiħa li tathom.

  Fl-ottava, jiġifieri fit-tnejn u għoxrin t’Awwissu, il-vara ta’ Santa Marija terġa tidħol fin-niċċa. Din il-festa ma ssirx mingħajr flus għalhekk il-kumitat eżekuttiv dejjem joħroġ b’xi idea innovattiva u jorganizza attivitajiet biex il-festa tkompli ssir isbaħ minn tas-sena ta’ qabel.

  Jiena nieħu gost fil-festa għax niltaqa’ mal-ħbieb tiegħi. VSM – Viva SANTA MARIJA!

mqabba      

Luca Falzon

Read Full Post »

Kliem ix-xiħ…

Read Full Post »

Read Full Post »

Older Posts »