Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2017

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Read Full Post »

Read Full Post »

Id-Di u d-Do

Read Full Post »

30 days has September,
April, June and November.
All the rest have 31
Except February alone,
Which has 28 days clear
And 29 in each leap year.

Read Full Post »

Għodwa waħda qomt u sibt ruħi ċkejkna ħafna. Kien fini daqs saba’.

Il-kutri ta’ fuq is-sodda stħajjilthom muntanji. Ma stajtx insib tarfhom. Fl-aħħar irnexxieli nersaq qrib it-tarf tas-sodda. Ħarist ‘l isfel u rajt lill-qattus taħti, qisu kobba suf. Qbiżt fuqu u rnexxieli ma nweġġax. Kull filgħodu niftaħ it-tieqa imma din id-darba ma stajtx għax kont ċkejkna. Għall-inqas il-bieb ta’ kamarti kien imbexxaq u stajt noħroġ biex immur nieħu l-kollazjon.

Kif mort fil-kcina sibt l-ikel ta’ filgħodu lest fuq il-mejda. Ġibt ħafna kotba biex nitla’ fuqhom u npoġġi  fil-għoli. Avolja kienu tqal, ippruvajt u rnexxieli. L-imgħarfa kienet veru kbira u mort biex nittawwal x’għandi fil-platt. Ċuff! Waqajt gol-platt u sibt ruħi ngħum qalb il-ħalib u Chocos. Ommi ġiet fil-kċina u sabet il-mejda mimlija Chocos. 

Jien ippruvajt ngħajtilha, imma ma semgħetnix. Kif ħarset in-naħa l-oħra ħriġt malajr minn ġol-platt. Rani l-kelb mal-art u għamilni l-ġugarell tieghu. Ħassejtni pupa, xi dwejjaq! Mhux li kien nerġa’ nsib il-qies tiegħi propja!

Theresianne Agius

Read Full Post »

Read Full Post »

Ikteb tajjeb…

Read Full Post »