Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Homework’ Category

Iċ-Ċittadella – Il-Belt Antika Għawdxija  (Samuel u Matthias)

L-Imdina – Belt Antika Maltija (Neil, Jael, Kelsey, Sarah, Scion, Nicole G. Amber u Francesca)

Mawra saċ-Ċentru tal-Akkwakultura f’Marsaxlokk (Jake, Nathan, Haydon u Mason)

Għalfejn jiġu t-Turisti? ( Shania u Jessica)

Il-Festi Nazzjonali (Rhys, Alex u Nicole F.)

Kif nistgħu nħajru iktar turisti jżuru l-gżejjer Maltin (Emerson S.)

Advertisements

Read Full Post »

HW for Monday 22nd September

1. 5 euro for photocopies.

2. 18.90 euro for workbooks (6 workbooks – please bring money in a labelled envelope).

3. Yellow cover for New Words copybook.

4. White cover for Rough copybook.

5. Fill in Fruit Scheme form.

6. Cover and label all given books.

7. Start studying the 6 times table.

8. Those who did not finish the flamingo craft, have it ready by tomorrow.

Read Full Post »

Il-Proġett tal-Istudju Soċjali għandu valur ta’ 20% mill-marka tal-eżami annwali. Dan irid jingħata lill-għalliema f’waħda minn dawn id-dati: fl- 24, 25, 28, 29 jew 30 t’April.

Kull student irid jippreżenta l-proġett tiegħu quddiem il-klassi billi juri x’għamel u jwieġeb xi mistoqsijiet relatati mat-topik (show & tell ta’ 5 minuti). Id-data ta’ meta hi mistennija din il-preżentazzjoni se tingħata nhar il-Ħamis 24 t’April, biex l-istudenti jkollhom ċans iħejju ruħhom għaliha.

It-Titli:

Ir-Raħal fejn Noqgħod – Juliet Bonello, Angelica Dimech, Kristyl Farrugia, Lee Sammut, Michela Mallia, Hailey Grima, Shylon Mifsud u Yousra El Migrab

Iċ-Ċittadella – Laura Xuereb, Shania Cassar u Tristan Micallef

Il-Ġrajja ta’ Monroy – Miguel Scicluna

Il-Logħob Olimpiku – Marlena Abela, Francesca Micallef, Darian Galea u Maria Frendo

Id-Deżert– Zven Camilleri

Terremot li ġara – Jake Zahra

Intervista ma’ Sajjied – Sheldon Agius

Il-proġett għandu jkun f’forma miktuba fuq A4 project book minn 250 sa 400 kelma bl-istampi, tpinġijiet jew ritratti u jkun fih mhux aktar minn 2o paġna.

Jista’ jsir ukoll f’forma elettronika bħal Powerpoint, Photostory, Photosynth, Storybird, eċċ. Min se jippreżenta x-xogħol b’mod elettroniku huwa mħeġġeġ juża font 50 jew akbar, possibilment Comic Sans jew Century Gothic.

Importanti li r-riċerka tkun maqluba fi kliem it-tfal u mhux ikkupjata direttament minn xi noti jew sorsi oħrajn.

Read Full Post »

It-tfal huma mistennija jiktbu storja qasira ta’ mhux aktar minn 400 kelma bil-Malti jew bl-Ingliż. Din l-istorja se tiddaħħal għall-kompetizzjoni organizzata minn School Library Service.

L-istorja trid tasal għand l-għalliema sas-7 ta’ Jannar biex wara li tiġi riveduta għal xi żbalji żgħar, it-tfal jiffurmawha f’booklet A5 bit-tpinġijiet li jakkumpjaw l-istorja.

Jistgħu jintrebħu premjijiet sbieħ ħafna.

Read Full Post »

Show & Tell tal-Malti

Għal din il-ġimgħa li ġejja, it-tfal huma mistennija jippreparaw taħdita ta’ 5 minuti bil-Malti biex jitkellmu quddiem sħabhom. Jistgħu jitkellmu dwar xi ġugarell, ritratt, oġġett għal qalbhom, ktieb li qraw, eċċ.

It-taħdit se jsir hekk:

It-Tnejn 9 ta’ Diċembru – Marlena, Sheldon, Juliet, Zven, Maria.

It-Tlieta 10 ta’ Diċembru – Shania, Angelica, Yousra, Kristyl, Darian.

L-Erbgħa 11 ta’ Diċembru – Michela, Francesca, Shylon, Hailey, Tristan.

Il-Ħamis 12 ta’ Diċembru – Lee, Miguel, Laura, Jake.

Read Full Post »

These links were forwarded by Ms Olivari Saliba (Science teacher) for you to explore….

http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/10_11/changing_circuits.shtml

Read Full Post »