Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Revision Work’ Category

Advertisements

Read Full Post »

1. Take away 202 from 650.

2. Which of these numbers is the largest: 1.02, 1.2 or 1.002?

3. Change 0.75 into a fraction.

4. Write 12 o’ clock noon in digital form. Use am or pm.

5. What is the area of a square with sides 7cm?

6. Which of these numbers is not divisible by 2: 298, 157 or 144?

7. Three children share 44 sweets. How many are left over?

8. How many seconds are there in 2 minutes 25 seconds?

9. How many degrees in half a turn?

10. Jemma started cleaning at half past six. She finished at quarter past ten. How long did it take her to finish? (Write your answer in hours and minutes)

11. Tristan has 225 stickers and Darian has 33 more. How many does Darian have?

12. The length of a swimming pool is 10m. Its area is 80 metres squared. Find its breadth.

13. Marlena wants to buy a fitted carpet for a room that measures 4m by 3m. What measurement of carpet does she need?

14. How many grams in 75 and a half kilograms?

15.  Kristyl drew an isosceles triangle. How many equal sides does Kristyl’s triangle have?

16. A school bag full of books weighs 6kg 350g. The school bag weighs 865g.  Find the weight of the books.

17. I think of a number. I divide it by 3 and the answer I get is 186. What is the number?

18. A cup holds 200ml of water. How many cups can be filled from 2 litres of water?

19. From a ribbon which was 168cm, Sylvia cut three fourths of a metre. What length of ribbon is left?

20. One litre of milk costs 82c. Find the cost of 8 and a half litres.

 

Read Full Post »

http://eu.ixl.com/math/grade-4/mixed-numbers

http://eu.ixl.com/math/grade-5/mixed-numbers

http://eu.ixl.com/math/grade-5/compare-fractions-and-mixed-numbers

http://www.coolmath4kids.com/fractions/fractions-02-mixed-numbers-02.html

http://www.youtube.com/watch?v=shpf9krdXQQ (Video)

http://www.mathplayground.com/fractions_mixed.html

http://www.mathplayground.com/fractions_improper.html

 

 

Read Full Post »

1. How many lines of symmetry does a square have?

2. The total of three numbers is 125. Two of the numbers are 45 and 67. What is the third number?

3. Take away 198 from 550.

4. Sylvia had 113 crayons. She put them in groups of 8. How many were left over?

5. How many millilitres are there in three fourths of a litre?

6. What is half 1240?

7. What is double 730?

8. How many equal sides does an isosceles triangle have?

9.  Write twenty minutes to 10 in the evening, in digital form. Use am or pm.

10. In a sack there are 6kg of potatoes. Mum peels three and a half kilograms. How much is left?

11. Was the year 1998 a leap year? Yes or No?

12.  Write in figures:one million, six hundred twenty-eight thousand, four hundred thirty-five.

13.  Round 7506 to the nearest 1000.

14. How many days are there in June, July and August altogether?

15. In Year 5 there are 54 children. Two thirds of them have brown eyes. The others have blue eyes. How many have blue eyes?

16. Muffins are sold in packets of 6. I need fifty-eight muffins. How many packets do I have to buy?

17. Write 0.75 as a fraction.

18. There are 8 chairs in a row. How many chairs are there in 16 rows?

19. How many 5c coins are there in €2?

20. A kitten is 90 days old. A puppy is 12 weeks old. By how many days is the kitten older than the puppy?

Read Full Post »

– IT-TEMP U L-KLIMA (It-temp fi staġuni differenti, il-klima tal-ġżejjer Maltin u naħat oħra fil-Mediterran, il-klima tad-deżerti sħan u kesħin)

– IL-PAESAĠĠ U L-PROĊESSI FIŻIĊI (In-nixfa u l-għargħar, l-ilma tal-wied u l-ħamla, it-terremoti u l-effetti tagħhom fuq il-pajsaġġ u fuq l-ambjent uman)

– L-UŻU TAL-ART U TAL-BAĦAR (Is-Sajd: Il-ħajja tas-sajjied u s-sajd għal-lampuki, it-Turiżmu: tipi ta’ xogħol, it-Turiżmu – għalfejn jiġu t-turisti)

– L-ISTILI TA’ ĦAJJA U ĦARSIEN AMBJENTALI (It-tniġġis tal-baħar minn vapuri u mid-drenaġġ, is-sehem tagħna biex inħarsu t-turiżmu)

– JIEN U L-OĦRAJN (naħdmu fi grupp)

– KOMUNIKAZZJONI  (mġiba, rispett, tolleranza, kif nikkomunikaw bejnietna u ma’ pajjizi oħrajn, komunikazzjoini bejn Malta u l-Ewropa)

– L-IŻVILUPP TAL-LOGĦOB OLIMPIKU MINN ŻMIEN IL-GRIEGI SAL-LUM (Min kien Pierre de Coubertin, kif beda l-logħob Olimpiku, x’inhu l-ideal tal-Olimpjadi u xi tfisser il-bandiera, dixxiplini sportivi tal-imgħoddi u tal-lum, kif inbidel il-logħob Olimpiku maż-żmien)

Read Full Post »

1. What is half of 700?

2. What is double 386?

3. Take away 230 from 500.

4. What is 49 more than two hundred thirty-five?

5. Matthew had 81 sweets. He ate 2 ninths of them. How many sweets has he left?

6. How many metres are there in half a kilometre?

7. What are 7 lots of 6?

8. How many sides are there in 9 heptagons?

9. A play lasts seventy minutes. How many hours and minutes does it last?

10. In a jug there are 2 litres of milk. Lisa drinks three fourths of a litre. How much milk is left?

11. What must be added to 67 to make 150?

12.  Write in figures:one million, three hundred ninety-eight thousand, four hundred twenty-five.

13.  Round 155 to the nearest 100.

14. What is the value of the figure 9 in the number 2935?

15. In a school there are 100 children. 15 children have green eyes. 20 children have blue eyes. The rest have brown eyes. How many children have brown eyes?

16. Marbles are sold in packets of 7. I need fifty-four. How many packets do I need to buy?

17. Which of the following three numbers is odd: 234, 876 or 451 ?

18. How many lines of symmetry does a pentagon have?

19. Multiply 11 by 20.

20. David wants to buy a toy that costs one euro and fifty cents. He saves fifty cents every week. How many weeks before he can buy the toy?

Read Full Post »

Dear parents and children,

If you need a list of the topics covered in class up till now, so that you can start revising, kindly use this blog.

All of the topics covered to date are listed in this blog, week by week in the Weekly Plan category.

Thanks and regards,

Ms Ciappara

Read Full Post »

Older Posts »